Formgivning av Karin Söderqvist
som tillverkas exklusivt efter
din beställning.