Miljöpolicy

Kidsroom.se strävar efter att uppfylla de krav som ställs och väljer i största möjliga mån leverantörer och samarbetspartners som följer och tillämpar lagkrav med avseende på våra miljöaspekter.

För vårt tryckeri som printar/ trycker den största delen av våra produkter  gäller följande:

  • Producerat i Sverige. Verksamheten är tillståndspliktig under Miljöförvaltningen som innebär hårda krav och kontroller. Avfall från framkallning och tryckeri hanteras av SRV som är certifierade enligt miljöstandard ISO 14001 och kvalitetscertifiering ISO 9001. Inga kemikalier från framkallningsprocessen och tryckeriet släpps ut i avlopp. 
  • Förbrukade kassetter från bläckstråleskrivare skickas tillbaka till leverantören som har producentansvar för hantering och återvinning. 
  • Har ett eget reningsverk. I framkallningsprocessen hamnar rester av silver, blek-fix och framkallare i sköljvattnet. Tryckeriets egna toppmoderna reningsverk renar sköljvattnet från silver och restkemikalier innan det når avloppet. Vattnet från reningsverket kontrolleras kontinuerligt med vattenprover för att säkerställa kvalitén. 
  • Återvinner förbrukningsmaterial som kartong, trä, plast och metall.   
  • Strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.