Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.kidsroom.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Artgraphic, Karin Söderqvist organisationsnummer 7208280581 (”Kidsroom.se/s”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Kidsroom.se framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

 

1.2 Kidsroom.se tillämpar bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (DSF). Läs igenom och godkänn villkoren innan du gör din beställning.


1.3 
För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Kidsroom.se accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp (kreditkort, faktura, delbetalning) till personer under 18 år. Kidsroom.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.4
Kidsroom.se reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från underleverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Kidsroom.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så förbehåller sig Kidsroom.se rätten att ta bort produkten från Kundens order. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Kidsroom.se ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.


1.5 
Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Kidsroom.se. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Kidsroom.se.


2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Kidsroom.se integritetspolicy.


2.2
 Ett avtal om köp ingås först när Kidsroom.se bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Kidsroom.se per e-post. Kidsroom.se uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Kidsroom.ses kundsupport. Kunden kan återkalla sin beställning, fram till dess att den bekräftats av Kidsroom.se. Om beställningen återkallas så kommer Kidsroom.se att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.


3. Kunduppgifter mm.

3.1 Kidsroom.se rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto på Mina sidor innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kidsroom.ses behandling av personuppgifter finns i Kidsroom.seIntegritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.


3.2
 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Kidsroom.se om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.


3.3
 Om Kidsroom.se misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Kidsroom.se rätt att stänga av Kunden.


4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat.


4.2
 Kunden kan betala på det sätt som anges på Webbplatsen. I samarbete med Ecster erbjuder vi faktura, delbetalning, kortbetalning och Swish genom e-handelskassan Ecster Pay. Genom att använda kassan godkänner du Ecster Pays användarvillkor. Genom att klicka på ”Genomför köp” accepterar du betalningsansvar, villkor för valt betalsätt samt godkänner våra köpvillkor.

Hantering av all information i Ecster Pay sker krypterad med SSL.

Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Kidsroom.se eller dess samarbetspartners t.ex. Ecster, komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Kidsroom.se förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen. 

Ecster som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.


5. Kampanjer och erbjudanden

Kidsroom.se kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Kidsroom.se i samband med kampanjen. Kidsroom.se förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller så långt lagret räcker.


6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Kidsroom.se skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.


6.2 
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Kidsroom.se dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.


6.3
 Om paket ska hämtas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Kidsroom.se rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.


7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Kidsroom.se detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Notera att om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras, t.ex. fel eller trasig kartong, bruten förpackning etc.


7.2
 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar, personliga tryck eller varor som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel: personliga texter, illustration/ tryck från eget foto, egna bilder etc.
 • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis bilder, datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning).
 • intimprodukter (exempelvis underkläder, badkläder, strumpor, strumpbyxor).

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

 

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).


7.5
 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Kidsroom.ses kundsupport. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Kidsroom.se rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.


7.6
 Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten och återbetalas ej. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Kidsroom.se. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Kidsroom.se enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen.


7.7
 För Produkter med särskilda villkor betalar Kunden även returfrakten om inget annat anges på Produktsidan.


7.8
 När Kunden ångrar sitt köp betalar Kidsroom.se tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Kidsroom.se erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Kidsroom.se rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


7.9
Kidsroom.se betalar snarast tillbaka beloppet. Kidsroom.se får dock vänta med återbetalningen tills Kidsroom.se tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

8. Produkter
Kunden ansvarar för att de uppgifter som skrivs in i beställningen är korrekta. Korrektur skickas ej.


9. Produkter med Särskilda villkor

Observera att vissa produkter har ”Särskilda villkor” på produktsidan. För sådana produkter gäller de särskilda villkor som framgår av detta avsnitt.

 

 • Produkterna levereras ej från Kidsroom.se lager utan direkt från leverantören.
 • Du kommer eventuellt efter beställning av produkt med Särskilda villkor bli kontaktad av ett fraktbolag för att göra upp om leveransdag och tid.
 • Leverans sker till angiven postadress (till porten om du bor i lägenhet). Om du bor ute på en ö med begränsad kommunikation kan upphämtningen behöva ske på närmsta postterminal alternativt ta längre tid om fraktbolaget behöver hjälp av en tredje part.
 • Frakt ingår i priset vilket betyder att du inte kommer bli debiterad för den extra frakten.

  Observera att vid ett återköp så debiteras du för fraktkostnaden, upp till 1200 kronor beroende på produkt. För att returen ska godkännas ska produkten vara packad i sin oförstörda originalförpackning. Om förpackningen är skadad kommer en återbetalning ej att godkännas.
 • Vi reserverar oss för att längre leveranstider kan förekomma om varan är slutsåld hos leverantören.
 • Vi förbehåller oss rätten att debitera kunden en avgift på upp till 500 kr om paketet inte kan lämnas ut i tid på grund av felaktig angiven information eller om kunden inte svarar när fraktbolaget hör av sig.
 • Vi förbehåller oss rätten att fakturera en extra kostnad i det fall du vill ändra leveransadress och fraktbolaget tar ut en extra kostnad för att göra denna justering.
 • Kunden ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln samt att paketet är helt när det levereras. Eventuella fel ska noteras på chaufförens följesedel.


10. Garanti och reklamation

10.1 Vissa av Kidsroom.ses varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på produktsidan. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.


10.2 
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Kidsroom.ses kundsupport så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Vid reklamations- eller garantiärende förbehåller sig Kidsroom.se att det kan ta lite tid då leverantören av produkten är den som beslutar om godkännande av ärendet.


10.3
Kidsroom.se står för returfrakten för godkända reklamationer.


10.4
 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Kidsroom.se att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Kidsroom.ses målsättning är att detta ska ske inom 30 dagar från det att Kidsroom.se mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art.

Kidsroom.se förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer

Kidsroom.se riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


11. Länkar

11.1 Kidsroom.se kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Kidsroom.ses kontroll, och webbplatser utanför Kidsroom.ses kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Kidsroom.se försöker säkerställa att Kidsroom.se enbart länkar till webbplatser som delar Kidsroom.ses personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Kidsroom.se inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.


12. Force Majeure

12.1 I händelse av omständigheter som står utanför Kidsroom.ses skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Kidsroom.ses förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Kidsroom.se rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.


13. Ändringar av Villkoren

13.1 Kidsroom.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har godkänt Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Kidsroom.se har informerat Kunden om ändringarna. Kidsroom.se rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


14. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Kidsroom.ses kundsupport.


15.2 
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Kidsroom.ses kundsupport, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Kidsroom.se beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.


15.3
 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Kidsroom.se den 2020-11-04.